Aktuality

DOD 2024

Srdečne Vás pozývame

na Deň otvorených dverí vo Wonderschool

ktorý sa bude konať dňa 19.3. 2024

od 8:30 do 11:00.

DOD je určený len pre rodičov, resp. zákonných zástupcov budúcich prvákov. 

Ak máte záujem nás prísť navštíviť, prosím, zaregistrujte sa. 

Registrácia - DOD SZŠ Wonderschool 2024

Zápis žiakov pre školský rok 2024/2025

Vážení rodičia, 

Zápis žiakov do SZŠ Wonderschool sa bude konať v dňoch 17. a 18. apríla 2024. Konkrétny čas pre jednotlivých žiakov ešte upresníme. Podmienkou účasti zápisu je vyplnenie elektronickej prihlášky na našej webovej stránke.

 Elektronická prihláška | Súkromná základná škola Wonderschool (edupage.org)

Je potrebné priniesť si :

 • zápisné 100€, čiastka sa vracia len v prípade neprijatia dieťaťa riaditeľom SZŠ Wonderschool
 • kópiu rodného listu dieťaťa
 • kópiu preukazu poistenca dieťaťa
 • občianske preukazy zákonných zástupcov
 • doklad zdôvodňujúci prípadnú neprítomnosť druhého zákonného zástupcu - splnomocnenie
 • správy z vyšetrenia v CPPPaP, ak bolo dieťa vyšetrované .

 

Podrobné informácie ohľadne zápisu nájdete po kliknutí na nasledovný odkaz:

USMERNENIE_K_ZÁPISU

 

Dear parents,

School registration will be held on 17th and 18th April 2024. The exact time assigned in the registration schedule will be announced later. To register, we kindly ask to complete the e-registration form on our website.

E-registration Form

On the registration day, please bring

 • the registration fee amounting to 100 euro; this amount will be later refunded if your child is not accepted at our school based on the director’s decision
 • a copy of your child’s birth certificate
 • a copy of your child’s health insurance card
 • ID cards of both parents / legal representatives
 • a power of attorney authorising the other legal representative to act on behalf of the absent parent
 • reports on special educational needs of your child, if any.

 

 

Ak máte záujem o prestup Vášho dieťaťa z inej školy, prosím, kontaktujte priamo riaditeľa školy.

In case of school transferral, please, contact the school director.

 

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať.

In case of any further questions, please do not hesitate to contact us.

Priestory školy

Poradenstvo pre deti v súvislosti so vzniknutou situáciou na Ukrajine.

V súvislosti so vzniknutou situáciou na Ukrajine chceme byť podporou pre deti, rodičov, pedagógov a všetkých, ktorí našu pomoc potrebujú. 

Ďalšie dôležité kontakty v krízových situáciách sú na tejto linke.

Tím CPPPaP Bratislava

Kontakt

Meno školy: Súkromná základná škola Wonderschool
Email školy: czanner@wonderland.sk, skola@wonderland.sk
Telefón: Zriaďovateľ školy
p.Soňa Bubeníková
+421 903 828 530

Riaditeľ školy
PaedDr. Ľubomír Czanner, PhD.
+421 948 902 010

Zástupca riaditeľa školy
Mgr. Martin Štupák
+421 948 331 811
Adresa školy: Bilíkova 34, 841 01 Bratislava
Slovakia
Tajomník školy: p. Eleónora Kondelová: Kontakt: +421 948 700 052
email: skola@wonderland.sk
Recepcia školy - vestibul: Ing. Ivana Kožková: Kontakt: +421 0948 112 023

Mapa