Navigácia

Pravidelné konzultácie pedagógov 2021/2022

/Prosíme napísať min. 2 dni dopredu na mailovú adresu pedagóga žiadosť o stretnutie/

 

Vedenie školy

Riaditeľ školy

Headmaster

PaedDr. Ľubomír Czanner, PhD.

Pondelok: 14,00-16,00

czanner@wonderland.sk

 

Zástupca riaditeľa školy

Deputy Headmaster 

Mgr. Martin Štupák

Utorok: 14,00-16,00

stupak@wonderland.sk

 

Vedúca ŠKD 

Head of the School Club 

Bc. Slávka Šúleková

Pondelok: 7,00-9,00

sulekova@wonderland.sk

 

Vedúca oddelenia jazykov

Head of the Language Department

Mgr. Eva Gaborová

Streda: 13,30-14,30

gaborova@wonderland.sk

 

Triedni učitelia

1.A - Bc. Slávka Šúleková

Pondelok: 7,00-9,00

sulekova@wonderland.sk

2.A - Mgr. Renáta Prušová

Pondelok: 14,00-15,00

prusova@wonderland.sk

3.A - PaedDr. Gabriela Kutaková

Utorok: 14,00-15,00

kutakova@wonderland.sk

4.A - Mgr. Iveta Haštová

Pondelok: 14,00-15,00

hastova@wonderland.sk

5.A - Mgr. Jana Beňová

Pondelok: 15,00-16,00

benova@wonderland.sk

6.A - Mgr. Eva Gaborová

Streda: 13,30-14,30

gaborova@wonderland.sk

7.A - Mgr. Martin Štupák

Piatok: 14,00-15,00

stupak@wonderland.sk

8.A - Mgr. Martin Horváth

Piatok: 11,00-12,00

horvath@wonderland.sk

9.A - Mgr. Marek Vastuško

Štvrtok: 7,45 - 8,45

vastusko@wonderland.sk

 

Netriedni učitelia

Mrs. Natalie Kaufmann

Štvrtok: 13,00-14,00

kaufmann@wonderland.sk

Mgr. Lukáš Grega

Streda: 8,00-9,00

grega@wonderland.sk

Mr. Anthony White

Streda: 13,00-14,00

white@wonderland.sk

Bc. Jozef Balcerčík

Streda: 13,00-14,00

balcercik@wonderland.sk

Mgr. Jana Krátka

Streda: 13,00-14,00

kratka@wonderland.sk

 

Zápis do SZŠ Wonderschool

ZÁPIS DO SZŠ WONDERSCHOOL
pre školský rok 2021/2022

Vážení rodičia, priatelia školy a návštevníci našej stránky,

ak máte záujem o štúdium Vášho dieťaťa na našej škole, neváhajte nás kontaktovať!

Podmienkou účasti Vášho dieťaťa na zápise je vyplnenie elektronickej prihlášky, ktorú nájdete na našej internetovej stránke wonderland.edupage.org. 

Ako postupovať:

1. Vyplniť a odoslať elektronickú prihlášku- prosím, kliknite na tretí odkaz v navigácii vľavo. 

Prihlášku je potrebné vypísať aj s diakritikou a malými /veľkými písmenami správne, pretože údaje sa prepisujú do školského informačného systému. 

2. Škola zaeviduje prihlášku do systému a potvrdí vám prijatie prihlášky.

3. Škola spracuje prihlášku a na mail, ktorý uvediete v prihláške, pošle najneskôr týždeň pred plánovaným termínom zápisu všetky informácie potrebné k forme a priebehu zápisu na našej škole. 

 

Martinove výzvy

V rámci dištančného vzdelávania máme pre Vás, milí Wonderáci, niekoľko športových výziev. Tak šup-šup! Tešíme sa na Vaše výkony!

prvá výzva.mp4

... a tu sú Vaše odpovede....

odpoved1.mp4 odpoved2.mp4  odpoved3.mp4  

odpoved4.mp4 odpoveď5.mp4  dpoved6.mp4  

odpoved7.mp4  odpoved8.mp4  odpoved9.mp4  

odpoved10.mp4 odpoved11.mp4  odpoved12.mp4 

odpoved13.mp4  odpoved14.mp4  odpoved15.mp4

odpoved16.mp4  odpoved17.mp4  odpoved18.mp4

odpoved19.mp4  odpoved20.mp4  odpoved21.mp4

odpoved22.mp4  odpoved23.mp4  odpoved24.mp4

odpoved25.mp4  

 

Pondelok 20. 9. 2021

2 % dane

2% z dane pre naše o. z. WONDERLÁK

Vážení rodičia a priatelia školy,

ako zástupcovia školy a rodičovskej verejnosti sa tento rok uchádzame o vašu priazeň pri darovaní dvoch % z dane nášmu združeniu.

Vami darované 2% sa využijú na dobré veci pre vaše deti a zveľadenie priestorov nášho školského zariadenia.

Tlačivo: WONDERLAK_Vyhlasenie-o-poukazani.pdf

 

Srdečne ďakujeme za vašu podporu:)

S úctou,

riaditeľ školy: Mgr. Zuzana Stanová

 

Cambridge- Exam Preparation Centre

MATEMATICKÝ KLOKAN

MATEMATICKÝ KLOKAN 2018

Všetkým srdečne gratulujeme a sme na Vás hrdí!

Klokanko 1

/žiaci 1.ročníka/

Najúspešnejší riešitelia v tejto kategórii za našu školu:

1.miesto  Lujzička Lattáková 1.B

2.miesto Saška Kováčiková 1.A

3.miesto  Zuzka Gurská 1.A

 

Klokanko 2

(žiaci 2.ročníka)

Najúspešnejší riešitelia v tejto kategórii za našu školu:

         1.miesto  Agátka Malá 2.A

           2.miesto Alex Karcolová 2.A

3.miesto  Jakubko Papan 2.A

 

Klokanko 3

(žiaci 3.ročníka)

Najúspešnejší riešitelia v tejto kategórii za našu školu:

1.miesto  Viktorko Izák 3.A

2.miesto  Nelka Sandtnerová 3.A

 

Klokanko 4

(žiaci 4.ročníka)

Najúspešnejší riešitelia v tejto kategórii za našu školu:

1.miesto  Amélia Koreňová 4.B

 

2.miesto  Adam Holománi  4.B

                Yuriy Timofeyev 4.B

 

Školák 5

(žiaci 5.ročníka)

Najúspešnejší riešitelia v tejto kategórii za našu školu:

1.miesto  Vilmuška Mačuhová 5.A

               Peťko Kašiak 5.A

2.miesto Miško Kašša 5.A

3.miesto  Klaudia Vernerová 5.A

 

 

Benjamín 8

(žiaci 8.ročníka)

Najúspešnejší riešitelia v tejto kategórii za našu školu:

1.miesto  Boris Nemeček 8.A

 

 

 

 

    COVID 19 info    

 

Školský semafór klikni SEM

 

 Podmienky vstupu do školy od 2. 9. 2021 

 

Oznam pre osoby vstupujúce do objektu školy a školského zariadenia

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom ochorenia COVID-19 (neprimeraná únava, bolesť hlavy a tela, zvýšená telesná teplota, kožná vyrážka, nádcha, bolesť hrdla, strata čuchu a chuti, kašeľ, sťažené dýchanie, známky ochorenia tráviaceho traktu bolesť brucha, vracanie, hnačka), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy a školského zariadenia. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára.

Po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich dní (vrátane víkendov a sviatkov) rodič predkladá „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Návštevník školy a školského zariadenia môže vstúpiť len so súhlasom riaditeľa a musí sa preukázať „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti“ pre návštevníka.

Všetci žiaci aj návštevníci školy prejdú filtrom – dezinfekcia rúk a meranie teploty + musia mať prekryté horné dýchacie cesty (rúško).

Tlačivá  - vyhlásenia sú dostupné po kliknutí na odkazy nižšie:

Písomne vyhlásenie návštevníka o bezpriznakovosti

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

 

Komparo 2020/2021

      

Naši žiaci potvrdili svoje kvality počas

testovania KOMPARO 4, 6 a 8.

viac po kliknutí na tento odkaz

Deň jabĺkDeň jabĺk

Tvorivosť našich detí nepozná hranice.

Pozrite si priložené videá ku Dňu jabĺk.

Fotografie nájdete na TEJTO LINKE.


Jablkový deň

Jablkové palacinky

Jablkové básničky

Jablkové video

  

Great Job Irynka!

 

OLYMPIÁDY A SÚŤAŽE 2020/2021

Súťažné kolo/názov/

Žiak/žiačka

Umiestnenie

Krajské kolo

Olympiáda v anglickom jazyku

N.Lesayová

3.miesto

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

M.L.Oláh

2.miesto

 

Biologická olympiáda

R.Vachálek

1.miesto a postup                  do celoslovenského kola

 

Dejepisná olympiáda

A.Váradi

Krajské kolo 22.3.2021

Okresné kolo

Olympiáda v slovenskom jazyku

R.Vachálek

6.miesto

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

M.L.Oláh

1.miesto, postup do kraja

 

Biologická olympiáda

R.Vachálek

1.miesto, postup do kraja

M.Kaufmann

3.miesto

 

Dejepisná olympiáda

A.Váradi

2.miesto, postup do kraja

Š.Pala

4.miesto

 

Geografická olympiáda

Kategória G- žiaci 5.ročníka

A.Karcolová

8.miesto

A.Malá

13.miesto

Kategória F- žiaci 6. a 7.ročníka

Š.Pala

6.miesto

A.Váradi

11.miesto

A.Rychlý

13.miesto

Kategória E- žiaci 8. a 9.ročníka

M.Kaufmann

7.miesto

P.Kašiak

8.miesto

R.Vachálek

22.miesto

 

Matematická olympiáda Z5-piataci

M.Kaňová

1.miesto

L.Vališová

2.miesto

A.Karcolová

3.miesto

K.Karcol

4.miesto

 

Pytagoriáda P3- P8

 

13.4 a 14.4.2021

Školské kolo

Olympiáda v anglickom jazyku, kat.1C

N.Lesayová

1.miesto, postup do kraja

G.Gordon

2.miesto

L.Ištvánffyová

3.miesto

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

M.L.Oláh

1.miesto

 

Matematická olympiáda Z5-piataci

Lucia Gejdošová

1.miesto

Marianna Kaňová

2.miesto

Lucia Vališová

3.miesto

Alexandra Karcolová

4.miesto

Kristián Karcol

5.miesto

 

Pytagoriáda

P3

O.Balko

1.miesto

T.Záchejová

2.miesto

P4

R.Filko

1.miesto

R.Kaňa

2.miesto

P5

L.Gejdošová

1.miesto

M.Kaňová

2.miesto

P6

M.Vinkovičová

1.miesto

R.Goryl

2.miesto

P7

Y.Timofeyev

1.miesto

P8

V.Mačuhová

1.miesto

R.Vachálek

2.miesto

 

Dejepisná olympiáda

A.Váradi, 7.A

1.miesto

Š.Pala, 7.A

2.miesto

 

Geografická olympiáda

Kategória G- žiaci 5.ročníka

A.Karcolová

1.miesto

A.Malá

2.miesto

K.Karlovský

3.miesto

Kategória F- žiaci 6. a 7.ročníka

A.Váradi

1.miesto

Š.Pala

2.miesto

A.Rychlý

3.miesto

Kategória E- žiaci 8. a 9.ročníka

P.Kašiak

1.miesto

M.Kaufmann

2.miesto

R.Vachálek

3.miesto

 

 

Vianočná akadémia 2019/2020

Vianočná akadémia 2019/2020

Tešia nás Vaše vysoko pozitívne hodnotenia Vianočnej akadémie našich prvostupniarov. Ďakujeme za Vašu návštevu! Fotografie nájdete v albume TU

Pytagoriáda 2019/2020

Srdečne blahoželáme úspešným riešiteľom školského kola Pytagoriády a prajeme im veľa úspechov v ďalšom kole!

Kategória

Meno

 Body

P3

Jamie 

23b (12+11)

Michal 

21b (10+11)

P4

Jakub 

24b (13+11)

Agáta 

23b (14+9)

P5

Richard 

18b (10+8)

Gleb 

15b (10+5)

P6

Armin Alexander 

19b (12+7)

Maria 

19b (11+8)

6. miesto nášho žiaka v šachovom turnaji Bratislavského kraja

6. miesto nášho žiaka v šachovom turnaji Bratislavského kraja

 

Radko, blahoželáme Ti 

k fantastickému umiestneniu!

 

Viac fotografií TU

Ďalší skvelý úspech našich športovcov!

Ďalší skvelý úspech našich športovcov!

Aj keď sa vraví, že číslo trinásť prináša nešťastie, v prípade našich športovcov to bolo presne naopak. 

Naši chlapci trinásteho novembra v obvodnom kole stolnotenisového turnaja, do ktorého bez zaváhania postúpili z prvého miesta v okresnom kole, skončili druhí.

Maťo (kapitán družstva), Alex a Gabriel.

Mládenci, srdečne blahoželáme! Tešíme sa z ďalšieho skvelého úspechu!

Viac fotografií TU.

 

Apple day

Ďakujeme rodičom, deťom i učiteľom za nádherné výtvory a prekvapenia

ku Dňu jabĺk!

Pozrite si priložené video od Renátky. 

video-1571641574.mp4

viac fotografií nájdete TU

Little Top Chefs of the Week

Little Top Chefs of the Week

 

KURZ PRVEJ POMOCI

V piatok 5.4.2019 sa na škole uskutočnil kurz prvej pomoci pre všetky triedy na prvom aj druhom stupni. Veľké poďakovanie patrí našim skvelým záchranárkam- Janke a Veronike, ktoré prišli medzi nás a naučili naše deti všetko potrebné k záchrane ľudského života. Žiaci mali možnosť vyskúšať si všetko na figuríne, videli ako funguje defibrilátor, spoznali rôzne druhy obväzových materiálov... Bola to výborná akcia. 

Ďakujeme!!!

Fotky v galérii...

 

 

Malí hudobníci

Aj hodina hudobnej výchovy môže byť veľmi tvorivá a zaujímavá. smiley

Pozrite si, ako krásne hrajú a spievajú naši malí hudobníci z 3.B. 

Kliknite tu: video-18a561f4af62322ac61e246557c58297-V.mp4

Druhé miesto našej žiačky v okresnom kole Biologickej olympiády

Druhé miesto našej žiačky v okresnom kole Biologickej olympiády

Klárka, blahoželáme Ti k fantastickému umiestneniu, sme na Teba veľmi hrdí!

Výsledky celoslovenského testovania T5

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5.ročníka 2018/2019

Gratulujeme všetkým žiakom 5.A triedy a pedagógom za prípravu na testovanie. 

 

Základné údaje/Predmety MAT SJL
Maximálny počet bodov v teste 30 30
Priemerný počet bodov školy 22,6 22,9
Priemerný počet bodov v rámci SR 17,8 17,5
     
Priemerná úspešnosť školy  75,2% 76,4%
Priemerná úspešnosť v SR- národný priemer 59,3% 58,4%
Rozdiel priemernej úspešnosti našej školy oproti národnému priemeru 15,9% 18,0%

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5.ročníka 2017/2018

Gratulujeme všetkým žiakom 5.A triedy a pedagógom za prípravu na testovanie. 

 

Základné údaje/Predmety MAT SJL
Maximálny počet bodov v teste 30 30
Priemerný počet bodov školy 24,2 23,6
Priemerný počet bodov v rámci SR 19,4 18,9
     
Priemerná úspešnosť školy  80,6 % 78,8%
Priemerná úspešnosť v SR- národný priemer 64,7 % 62,8 %
Rozdiel priemernej úspešnosti našej školy oproti národnému priemeru 15,9 % 16,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Daruj knihu škole",,Daruj knihu škole"

Celý marec prebiehala na škole súťaž ,,Daruj knihu škole". Rodičia sa spolu so svojimi deťmi veľmi aktívne zapojili do tejto súťaže a darovali škole dobré a hodnotné knihy. Všetkým srdečne ďakujeme!!! Víťazná trieda získala jeden voľný deň v škole a triedy, ktoré sa umiestnili na 2. a 3. mieste dostali zmrzlinové maškrty. 

Tu sú výsledky: 

1.miesto: 6.A (75 kníh)smiley

2.miesto: 1.A (47 kníh)wink

3.miesto : 2.A (17 kníh)laugh

 

Hviezdoslavov Kubín 2017- okresné kolo

Hviezdoslavov Kubín 2017- okresné kolo

S obrovskou radosťou Vám oznamujeme famózny úspech nášho piataka Gabka Mattera, ktorý získal 1.miesto v okresnom kole v prednese prózy a postupuje do krajského kola. 

Gratulujeme Gabko, si našou

pýchou a vďakou zároveň!!! 

 

Komparo 2016

Dňa 9.5.2016 sa žiaci 4.ročníka zúčastnili celoslovenského testovania vedomostí zo slovenského jazyka, matematiky, vlastivedy, prírodovedy a všeobecných študijných predpokladov. 

Naša škola sa týmto testovaním zaradila medzi 25% najúspešnejších škôl v rámci celého Slovenska. 

Výsledky našich štvrtákov si môžete pozrieť na nástenke vo vestibule školy.

Ďakujem štvrtákom a všetkých pedagógom za výbornú prácu počas celého školského roka a úspešný výsledok, ktorý získali pre našu školu!:) 

Slovenský jazyk

Priemerná úspešnosť triedy: 68 %

Priemerná úspešnosť v SR:  57,7%

Matematika

Priemerná úspešnosť triedy: 80,3%

Priemerná úspešnosť v SR:   62,9%

Prírodoveda

Priemerná úspešnosť triedy: 86,4%

Priemerná úspešnosť v SR:   63%

Vlastiveda

Priemerná úspešnosť triedy: 78%

Priemerná úspešnosť v SR:  58,6%

Test všeobecných študijných predpokladov

Priemerná úspešnosť triedy: 81,7%

Priemerná úspešnosť v SR:   56,3%

 

Certifikát: Komparo2016.docx

 

Science Competition- What do you know about stars?

ZÍSKALI SME VŠETKY TRI MIESTA!!! 

V piatok, 22.4.2016 sa žiaci 6.A triedy zúčastnili 26. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže pod záštitou Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove. 

Výsledky: 1.miesto Emma Kleopatra Hatoková

                2.miesto Martin Cimra

                3.miesto Klárka Palová

Blahoželáme!

Všetci traja budú našu školu reperezentovať v celoslovenskom finále, ktoré sa bude konať 6.6.2016 v Nitre.         

Math Competition/Matematická olympiáda- kategória Z6 /šiestaci/

Vynikajúce umiestenie v MO!!!

Dňa 5.4.2016 sa uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády žiakov šiesteho ročníka. Za našu školu postúpili do okresného kola dvaja žiaci, ktorí sa umiestnili na vynikajúcich miestach v rámci obvodu Bratislava IV:

L.Gejdošová- 2.miesto

M.Cimra- 5.miesto

Ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy! 

 

 

 

Recitation Competition/HK 2016 - okresné kolo

Recitation Competition/HK 2016 - okresné kolo

 

3.miesto- okresné kolo Hviezdoslavov Kubín

Dňa 16.3.2016 sa uskutočnilo okresné kolo v prednese poézie a prózy v kultúrnom dome Dúbravka. 

Našu školu reprezentovali v 1. kategórii Šimonko Habuda /próza/ a Gabko Matter /poézia/. 

Konkurencia bola silná, ale Gabkovi sa podarilo vybojovať krásne 3.miesto. Blahoželáme a sme na Teba hrdí!

 

Math Competition/ Pytagoriáda 2016- okresné kolo

Dňa 8. a 9. marca 2016 sa uskutočnil 37. ročník matematickej súťaže Pytagoriáda. 

Za celú mestskú časť Dúbravka sme získali štyri výborné umiestnenia v prvej desiatke!!! 

P4:  4. miesto Eliška Gejdošová

       7. miesto Natálka Tallová

P6:  4.miesto Liliana Gejdošová

       7.miesto Boris Nemeček

Gratulujeme a sme hrdí, že tu máme takýchto šikovných matematikov!!! 

Do tejto súťaže postúpili víťazi školského kola v každej kategórii: 

3.A- Klaudia Vernerová, Mirko Fedor

4.A- Natálka Tallová, Eliška Gejdošová

5.A- Vivienne Vidová

6.A- Lili Gejdošová, Boris Nemeček

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola Wonderschool
  Bilíkova 34, 841 01 Bratislava
 • Zriaďovateľ školy
  p.Soňa Bubeníková:
  +421 903 828 530

  Riaditeľ školy
  PaedDr. Ľubomír Czanner, PhD.:
  +421 948 902 010

  Zástupca riaditeľa školy:
  Mgr. Martin Štupák :
  +421 948 331 811

Fotogaléria